Halaman

Selasa, 13 Mac 2012

5 Jangan dalam Persahabatan

Muhammad al-Baqir bin Zainal Abidin berkata: ayahku berwasiat kepadaku : Janganlah kamu bersama lima golongan manusia, jangan berbual dan jangan menjadikannya sebagai kawan dalam perjalanan:

Pertama : Jangan bersahabat dengan orang jahat kerana dia boleh jadi akan menjual kamu hanya kerana ingin mandaptkan makanan atau barang yang lebih sedikit lagi dari itu. Lantas aku bertanya, "Wahai ayah, apakah yang lebih sedikit lagi itu?"Beliau menjawab, "  dia mengharapkan sesuatu dari persahabatan itu, akan tetapi tidak mendapat apa-apa."

Kedua : janganlah kamu bersahabat dengan orang bakhil, kerana dia tidak mahu memenuhi keperluanmu jika kamu dalam keadaan terdesak.

Ketiga : janganlah kamu bersahabat dengan seorang pendusta, kerana dia persis fatamorgana (yang dari jauh bayang-bayang itu disangka air oleh orang yang haus, tetapi apabila didekati ternyata tidak ada) yang menjadikan jauh perkara yang dekat dan yang menjadikan yang dekat perkara yang jauh.

Keempat : jangan bersahabat dengan orang yang bodoh kerana kelihatannya akan memberikan manfaat, tetapi memberi mudharat.

Kelima : jangan bersahabat dengan orang yang memutuskan diri dengan keluarganya, kerana di dalam al-Quran orang ini dikutuk tiga kali"

  • dipetik dari buku karangan Muhammad Muhyidin bertajuk 'Bertahajjudlah Nescaya Engkau Akan Mulia', Terbitan Hidayah House Of Publishers Sdn Bhd.

adik-adikku sekelian...